Radomír Brtáň logo

Pokračovanie rozvoja,
ideme ďalej!

Portrét

Volám sa
Radomír Brtáň

Som hrdý na našu obec, ktorá sa v posledných rokoch stala príjemným miestom pre život. Štyri volebné obdobia si nesmierne vážim vašu prejavovanú dôveru a neúnavne pracujem na lepšej a krajšej Košeci.

Získané skúsenosti a nadobudnutú odbornosť sa snažím každodenne v spolupráci s poslancami obecného zastupiteľstva, zamestnancami úradu a tiež aktívnymi obyvateľmi pretaviť na spoločné úspechy. Spájame sa, aby sme pomohli rozvíjať potenciál Košece a Nozdrovíc. Poďme v tom spolu pokračovať. Doterajšie výsledky ukazujú, že sme na správnej ceste.

Radomír Brtáň
starosta obce Košeca

Prečo to robím

V posledných rokoch sme spolu s poslancami obecného zastupiteľstva preukázali dôležitú kolektívnu silu a schopnosť premeniť plány a vízie na reálne výsledky.

Pokračujeme a rozbiehame ďalšie projekty, budujeme modernú obec. Rozvíjame hrdosť na Košecu a Nozdrovice v srdciach rodákov aj nových obyvateľov.

Záleží mi na rozvoji obce, snažím sa robiť veci najlepšie ako dokážem.

Záleží mi na kontinuite. Pokračovanie v nastavenom trende rozvoja bude ďalšou výhrou pre obyvateľov. Som odhodlaný a pripravený posúvať nás k úspešným cieľom.

Všetko na čom záleží je však ukryté najmä v nás samých.

Je pre mňa veľkou cťou pracovať na zlepšovaní kvality života v našej obci aj v období 2022-2026.

Cítim rovnako veľký záväzok voči všetkým obyvateľom presadiť a splniť predložený program so zameraním sa na priority vo všetkých oblastiach. Spolu so zvolenými poslancami obecného zastupiteľstva to dokážeme.

Môj príbeh

Písal sa rok 2006. Mal som 28 rokov a rozhodol som sa prispieť ku kvalite života obyvateľov Košece a Nozdrovíc z pozície starostu. Poznal som veľmi dobre potenciál našej obce. Vedel som, že spoločnými silami môžeme dosiahnuť úspechy.

Prišla prvá ťažká kríza pre Slovensko v období rokov 2008-2010. Vykonali sme optimalizáciu v rôznych oblastiach a sférach pôsobenia. Začali sme šetriť. Nie je potrebné tu spísať všetky úspechy. Vidieť ich môžete stále aj v reálnom živote. Prípadne si ich pripomeňte tu: koseca.sk/o-obci/uspechy-a-ocenenia.html

Súčasné volebné obdobie ukázalo, ako sa veci môžu dariť, keď ťaháme všetci za jeden povraz. Pomohli sme tam, kde bolo treba. Venovali sme sa rozvoju aj v časoch, keď iní investície pozastavili a nedokončili. Výsledkom sú modernizácie majetku obce, prístavby škôlky a školy, nové cesty a chodníky, prístavba a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice, nové multifunkčné ihrisko, nové detské ihrisko v MŠ aj na Bytovkách, kompostéry v každej domácnosti, nový amfiteáter v centre a mnohé ďalšie úspešné realizácie. Veľmi si vážim podanú pomocnú ruku všetkých v prípadoch, ktoré obec nevedela zrealizovať sama.

My všetci tvoríme Košecu a Nozdrovice.

Prostredie, kde žijeme je odrazom našich myšlienok a aktivít. Nezabúdajme, že v prostredí samosprávy sám človek nikdy nič nezmôže ani nedosiahne. Dôležitý je tím ľudí a pomocníkov, ktorí majú rovnaké ciele. Je to istota, po ktorej teraz všetci túžime.

Program a priority

Košeca a Nozdrovice už našťastie nastúpili na cestu rozvoja. Ten prináša rôzne nové potreby obyvateľov. Reagujeme na požiadavky a stanovujeme si priority pre ďalšie roky v týchto oblastiach.

Sociálna starostlivosť

Ponúkneme seniorom možnosti stretávať sa v dennom stacionári. Podporíme mladé rodiny s deťmi a umožníme im získať bývanie za výhodných podmienok.

 • Vytvorenie denného stacionára pre seniorov.
 • Podpora fungovania organizácií (Klub dôchodcov, Únia žien, ďalších spoločenských a športových organizácií).
 • Podpora výstavby nájomných bytov a domov v areáli bývalej tehelne.

Školstvo a šport

Deťom venujeme maximálnu pozornosť a investície do školstva dlhodobo predstavujú najvyššiu sumu v rozpočte. Podporíme budovanie ďalších kapacít MŠ aj ZŠ. Pripravíme moderné priestory na športové aktivity všetkých generácií.

 • Dostavba druhej etapy prístavby základnej školy (jedáleň a kuchyňa).
 • Nadstavba ďalšieho poschodia novej prístavby ZŠ s ďalšími 4 triedami.
 • Realizácia projektu prístavby materskej školy (vznik 48 nových miest pre deti).
 • Vytvorenie priestoru pre detské jasle (deti mladšie ako 3 roky).
 • Výstavba multifunkčnej športovej haly na mieste telocvične.
 • Výstavba atletického bežeckého oválu v areáli školy.

Ochrana majetku a bezpečnosť

Musíme naďalej chrániť majetok obce aj obyvateľov, vybudujeme nové opatrenia pred povodňami. Opravíme ďalšie úseky ciest a chodníky.

 • Vodozádržné opatrenia v obci aj v lesoch na potokoch aj mimo nich.
 • Rozšírenie kamerového systému.
 • Budovanie cyklotrás.
 • Opravy ciest a chodníkov.

Energetická úspora

Budeme pokračovať v hľadaní možností úspory spotreby energií. Investujeme zdroje do moderných zelených riešení.

 • Podpora získania štátnych dotácií na zatepľovanie rodinných domov.
 • Rekonštrukcia obecného úradu a ďalších nehnuteľností patriacich obci.

Odpadové hospodárstvo
a životné prostredie

Prinesieme zodpovedné návrhy pre efektívne a spravodlivé systémy v oblasti odpadov. Doplníme novú zeleň v centre obce.

 • Zavedenie najspravodlivejšieho systému platenia poplatkov za odpady.
 • Aplikácia opatrení pre dosiahnutie cieľov Zero Waste Cities.
 • Výsadba stromov a zelene.

Podporovatelia a môj tím

Spoznajte všetkých

Miroslava Švehlová

Ivica Ďuricová

Rudolf Litvík

Mária Kalamenová

Čo sa nám podarilo

Pozrieť všetky projekty

Výstavba multifunkčného ihriska

Výstavba multifunkčného ihriska o rozmeroch 40x20 metrov v areáli školy sa podarila po dlhých rokoch našich neúspešných žiadostí o dotáciu. Žiaci školy ale tiež športové kluby a športovci tu našli priestor na bezpečné športovanie.

Prístavba základnej školy

Prístavba základnej školy, ktorou sme získali 6 potrebných tried a dielne. Okrem toho sme pre školu získali dotáciu na vybavenie odborných učební a školskú knižnicu. V priestoroch bývalej kotolne otvoríme čoskoro aj obecnú knižnicu.

Prístavba jedálne v materskej škole

Prístavba jedálne v materskej škole umožnila zabezpečiť kvalitné stravovanie aj pre deti zo základnej školy. Rastúci počet žiakov si vyžiadal rozšírenie priestorov jedálne, ktorú využívame aj v prípadoch menších obecných kultúrnych podujatí.

Ocenenie The Innovation in Politics Awards

Výsledky, ktoré dosahujeme spoločne v oblasti odpadového hospodárstva zaujali aj Európu. Natoľko, že sme v roku 2020 získali prestížne ocenenie The Innovation in Politics Awards s naším súťažným projektom elektronickej evidencie odpadov. Ďakujem všetkým, ktorí podporujú správne veci v našej obci.

Detské ihriská v obci

Detské ihriská v obci sa rozrástli o nádherný priestor na ulici Bytovky. Tento komunitný areál slúži všetkým generáciám. Spája možnosti aktívneho oddychu pre rodiny a susedské posedenia v altánku.

Cesty a dopravné značenie

Bezpečnosť na cestách sa snažíme neustále zlepšovať. V centre obce sme kvôli tomu museli zrealizovať aj zásadnejšiu zmenu organizácie dopravy.

Revitalizácia tehelne

Revitalizácia tehelne uskutočnená v posledných rokoch je predpokladom pre jej ďalšie využitie. Tento areál o rozlohe 2 hektáre je vo vlastníctve obce a v budúcnosti môže poskytnúť priestor pre výstavbu bytov, prípadne inej žiadanej občianskej vybavenosti.

Amfiteáter v centre obce

Výstavba amfiteátra v centre obce rozšíri možnosti kultúrneho a spoločenského života v našej obci. Tento otvorený priestor bude slúžiť na rôzne hudobné podujatia, premietanie letného kina, divadelné predstavenia a podobne.