Radomír Brtáň logo

Prístavba základnej školy

Prístavba základnej školy, ktorou sme získali 6 potrebných tried a dielne. Okrem toho sme pre školu získali dotáciu na vybavenie odborných učební a školskú knižnicu. V priestoroch bývalej kotolne otvoríme čoskoro aj obecnú knižnicu.

Prístavba jedálne v materskej škole

Prístavba jedálne v materskej škole umožnila zabezpečiť kvalitné stravovanie aj pre deti zo základnej školy. Rastúci počet žiakov si vyžiadal rozšírenie priestorov jedálne, ktorú využívame aj v prípadoch menších obecných kultúrnych podujatí.

Ocenenie The Innovation in Politics Awards

Výsledky, ktoré dosahujeme spoločne v oblasti odpadového hospodárstva zaujali aj Európu. Natoľko, že sme v roku 2020 získali prestížne ocenenie The Innovation in Politics Awards s naším súťažným projektom elektronickej evidencie odpadov. Ďakujem všetkým, ktorí podporujú správne veci v našej obci.

Detské ihriská v obci

Detské ihriská v obci sa rozrástli o nádherný priestor na ulici Bytovky. Tento komunitný areál slúži všetkým generáciám. Spája možnosti aktívneho oddychu pre rodiny a susedské posedenia v altánku.

Cesty a dopravné značenie

Bezpečnosť na cestách sa snažíme neustále zlepšovať. V centre obce sme kvôli tomu museli zrealizovať aj zásadnejšiu zmenu organizácie dopravy.

Výstavba multifunkčného ihriska

Výstavba multifunkčného ihriska o rozmeroch 40x20 metrov v areáli školy sa podarila po dlhých rokoch našich neúspešných žiadostí o dotáciu. Žiaci školy ale tiež športové kluby a športovci tu našli priestor na bezpečné športovanie.

Revitalizácia tehelne

Revitalizácia tehelne uskutočnená v posledných rokoch je predpokladom pre jej ďalšie využitie. Tento areál o rozlohe 2 hektáre je vo vlastníctve obce a v budúcnosti môže poskytnúť priestor pre výstavbu bytov, prípadne inej žiadanej občianskej vybavenosti.

Rekonštrukcia a garážová prístavba hasičskej zbrojnice

Rekonštrukcia pôvodnej budovy hasičskej zbrojnice a veľká garážová prístavba zabezpečujú kvalitné podmienky pre fungovanie našich dobrovoľných hasičov.

Amfiteáter v centre obce

Výstavba amfiteátra v centre obce rozšíri možnosti kultúrneho a spoločenského života v našej obci. Tento otvorený priestor bude slúžiť na rôzne hudobné podujatia, premietanie letného kina, divadelné predstavenia a podobne.

Rekonštrukcia budovy obecného úradu

Postupná rekonštrukcia budovy obecného úradu začala už v roku 2007. Odvtedy sme inštalovali nové kúrenie, vymenili okná, najnovšie sme opravili strechu, ktorá bola v havarijnom stave. V budúcnosti by sme radi úradu dodali nový šat v podobe novej fasády a investujeme aj do opatrení znižujúcich energetickú náročnosť tejto stavby.