Radomír Brtáň logo

Volebná kampaň na starostu obce Košeca

V priebehu septembra a októbra 2022 som na volebnú kampaň použil vlastné finančné prostriedky v týchto výdavkoch:

  • Práce na novom vzhľade webovej stránky = 700,- €
  • Grafické práce na volebných tlačovinách (letákoch: Správa o stave obce Košeca, Predstavenie priorít a programu, špeciálne vydania pre Rudé a Nozdrovice) = 690,- €
  • Tlač volebných letákov (Správa o stave obce) = 223,20 €
  • Tlač volebných letákov (Predstavenie priorít a programu) = 223,20 €
  • Tlač volebných letákov (špeciálne vydania pre Rudé a Nozdrovice) = 84,- €
  • Vyhlásenie volebného mítingu v rozhlase Obec Košeca = 10,50 €
  • Pohostenie na volebný míting – pečivo = 74,70 €
  • Pohostenie na volebný míting – nápoje = 28,32 €
  • Sortiment na pohostenie – poháre, podnosy a servítky = 26,51 €

Ďakujem za podporu a odovzdanie každého jedného hlasu. Získali sme aj s poslancami obecného zastupiteľstva od vás veľmi silný mandát na realizáciu priorít a programu pre ďalšie obdobie.
S úctou
Mgr. Radomír Brtáň – starosta obce Košeca a miestnej časti Nozdovice