Radomír Brtáň logo

Miroslava Švehlová

Pracujem ako zástupkyňa starostu po jeho boku už štyri volebné obdobia. Vidím, ako sa snaží obec neustále zveľaďovať a pomáhať ľuďom, kde sa len dá a kde je to možné. To je pre mňa podstatné a preto má moju plnú podporu.

Mária Kalamenová

Bola som zamestnankyňou obecného úradu. Aktuálne som tretie volebné obdobie poslankyňou OZ. Pracujem v oblasti sociálnej a pôsobím v Zbore pre občianske záležitosti. Snažíme sa organizovať pre občanov našej obce spoločenské podujatia pri rôznych príležitostiach. Táto práca ma dlhé roky napĺňa a obohacuje a rada v nej budem pokračovať naďalej. Podporujem v kandidatúre na starostu obce nášho terajšieho starostu, nakoľko dôverujem jeho odvedenej práci a skúsenostiam, ktoré dokážu obec previesť aj cez ťažšie časy.

Róbert Jurena

Poslanec obecného zastupiteľstva

Radovan Kolembus

Poslanec obecného zastupiteľstva

Janka Rýdza

Poslankyňa obecného zastupiteľstva

Miroslav Vančík

Na začiatku minulého volebného obdobia sme mali jasnú predstavu ako Košecu posunúť zase o kus dopredu. Nikto však netušil, čo nás v nasledujúcich rokoch čaká. A práve v tejto ťažkej situácii sa ukázalo, aké dôležité je mať starostu s dlhoročnou praxou. S prehľadom a v kľude dokázal kolektív okolo seba usmerniť tak, aby sa stále pokračovalo na projektoch zlepšujúcich komfort života občanov. Samozrejme nie všetko sa podarilo dokončiť. Niektoré nové projekty treba začať a na to bude treba zabezpečiť prostriedky. Som preto presvedčený, že v tejto situácii by nebolo rozumné nevyužiť skúsenosti a tiež získané kontakty starostu pre ďalšie napredovanie obce. Verím, že ak bude naďalej starostom Radomír Brtáň, môžeme aj v budúcnosti s hrdosťou hovoriť: som z Košece a Nozdrovíc.

Miloš Mucina

Poslanec obecného zastupiteľstva

Marek Hovorka

Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva. Profesionálny športovec.

Ivica Ďuricová

Radka poznám osobne už dlhé roky a mala som tú česť s ním spolupracovať ešte počas jeho prvého volebného obdobia v Košeci, keď veľmi otvorene a ústretovo prijal myšlienku zriadiť v obci jazykovú školu. Tú sme v spolupráci s obecným úradom prevádzkovali niekoľko rokov, kým mne nezlyhali hlasivky a nemusela som školu predať a noví majitelia ju nepresťahovali do Ilavy. Škola však mala veľmi dobré ohlasy a ja na to obdobie dodnes veľmi rada spomínam. Radomíra vnímam ako človeka, ktorý má v sebe energiu, ľudskosť a snahu posúvať seba aj obec stále na vyššiu úroveň. Najlepšie zaňho hovorí jeho práca, ktorú je za tie roky v obci naozaj vidieť. Aj keď už v Košeci nežijem, stále tu navštevujem rodinu a myslím si, že obec by pod vedením súčasného starostu aj naďalej prosperovala.

Rudolf Litvík

Terajšieho starostu poznám od doby, keď kandidoval na funkciu starostu pred 15 rokmi. Zo začiatku mal veľmi obťažnú cestu, pretože nemal na svoje návrhy podporu v miestnom zastupiteľstve. Ale aj tak sa mu mnohé veci podarilo zrealizovať. Veľký prelom nastal po posledných voľbách, keď pre svoje návrhy v rozvoji obce získal podporu poslancov obce a nastal zásadný prelom v rozvoji našej obce. V nasledujúcich komunálnych voľbách budeme voliť terajšieho starostu p. Mgr. Brtáňa aj kvôli tomu, aby nové projekty, ktoré má v pláne rozvoja obce, mohol zrealizovať pre ešte krajšiu obec ako je teraz. A nakoniec, ľudia nie sú slepí, aby pochopili, že lepšieho kandidáta na starostu nemáme. To, že sa mu to podarí, svedčí aj tá skutočnosť, že v nasledujúcich voľbách kandidujú za poslancov tí, ktorí doteraz pevne stáli za terajším starostom pri rozvoji našej obce.